„Republica Moldova și-a asumat angajamente față de UE, printre altele prin Acordul nostru de Asociere, Agenda de asociere și Memorandumul de înțelegere privind asistența macrofinanciară, precum și angajamente față de alți parteneri internaționali. Legislația adoptată astăzi, dacă este aplicată, într-o manieră grăbită și netransparentă, ar putea duce la o încălcare a acestor angajamente și ar putea fi incompatibilă cu reformele în desfășurare care vizează consolidarea statului de drept, combaterea corupției, spălarea banilor și criminalitatea organizată și îmbunătățirea climatului de afaceri. Ne așteptăm ca autoritățile moldovene să înceteze procesul de adoptare a acestei legislații și să o aducă în conformitate cu standardele internaționale”, a scris pe facevook Ambasadorul Peter Mihalko.

 

Vom aminti că în această seară Ambasada SUA s-a declarat „extrem de îngrijorată” față de legea privind amnistia capitalului, iar Misiunea FMI a emis un comunicat de urgență în care a spus că legea dată nu se aliniază la obiectivele programului susținut de FMI.

După ce marți premierul Pavel Filip a anunțat o reformă fiscală, pachetul de legi a fost aprobat ieri de Guvern, iar astăzi în două lecturi și de Parlament.

Potrivit proiectelor de legi aprobate în lipsa opoziției parlamentare, care a părăsit ședința, persoanele fizice vor avea posibilitatea să-şi declare voluntar bunurile nedeclarate sau pe cele care au fost declarate la valoare redusă, fiind vorba de bani, bunurile imobile, valorile mobiliare, cotele de participare la capitalul social, mijloacele de transport rutier atât din ţară, cât şi de peste hotare.

Aceste persoane vor trebui să achite, până la 1 februarie 2019, la bugetul de stat o taxă de declarare voluntară în mărime de 3% din sumă, valoare sau diferenţă. Totodată, declararea voluntară a bunurilor va începe la data punerii în aplicare a acestei legi şi se va încheia la 1 februarie 2019.

Subiecți ai declarării voluntare a bunurilor sunt cetăţenii Republicii Moldova, cu excepţia persoanelor care au ocupat sau ocupă, în perioada de la 1 ianuarie 2009 şi până în prezent, funcţia de preşedinte al Republicii Moldova, membru al Guvernului, deputat în Parlament, judecător, procuror, director, director adjunct al Serviciului de Informaţii şi Securitate, director, director adjunct al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, director, director adjunct al Centrului Naţional Anticorupţie, preşedinte, vicepreşedinte, membru al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, guvernator, prim-viceguvemator, viceguvernator al Băncii Naţionale a Moldovei, membru al Consiliului de administraţie, al Comitetului executiv sau al Consiliului de supraveghere al Băncii Naţionale a Moldovei, director, director adjunct al Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, administrator, administrator special, lichidator, membru al Consiliului băncii, al Consiliului de administrare, al Comisiei de cenzori la unele din cele cinci bănci comerciale implicate în frauda bancară sau persoane fizice care au statutul de bănuit, învinuit în cauzele penale privind infracţiuni comise aferent activităţii acestor bănci.

Stimularea fiscală aprobată de deputați tot astăzi în două lecturi prevede anularea majorărilor de întârziere şi amenzilor neachitate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală. Condiţia pentru achitarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi altor plăţi la buget este stabilită până la data de 20 decembrie 2018.