Societatea pe Acțiuni „Tutun CTC” a fost vândută, pe 11 ianuarie fiind încheiat și contractul de vânzare a celor 90,81% din acțiuni care aparțineau statului.