Structurile ilegale din stânga Nistrului au comis mai multe ilegalități în perioada 18-22 ianuarie 2019 când au amplasat mai multe posture mobile de „granicieri” și „vamale” la intersecția unor străzi ce separă orașul Tighina de Varnița.