Acesta este articolul Codului Electoral care un grup de deputați liberali doresc să-l completeze cu sintagma „posedă limba română”. Astfel, dacă decizia va fi adoptată, cetățenii moldoveni care nu cunosc limba română nu vor putea candida la funcția de ales al poporului.

Potrivit proiectului de lege semnat de liberalii Mihai Ghimpu, Ion Apostol, Ștefan Vlas, Roman Boțan, Petru Cosoi, Valerian Bejan, Ion Casian și Alina Zotea-Durnea și înregistrat la Parlament la data de 15 noiembrie, „inexistența, la momentul de față a unor prevederi care ar specifica necesitatea cunoașterii limbii oficiale de către candidații la funcția de deputat, creează o breșă de proporții în capacitatea de funcționare a organului legislativ al statului, implică cheltuieli financiare majore în vederea asigurării aleșilor poporului, care nu cunosc limba oficială, cu documente traduse precum și, per general, subminează suveranitatea Republicii Moldova”.

Concomitent, liberalii propun modificarea și completarea Regulamentului Parlamentului ca proiectele legislative să fie prezentate în limba română și luările de cuvânt de la tribună, de asemenea, să fie în limba română. Proiectul prevede că comisia juridică, numiri și imunități trebuie să elaboreze un mecanism prin intermediul căruia deputații vor putea fi verificați asupra faptului posedării limbii oficiale, precum și modificarea Regulamentului parlamentului prin excluderea instrumentului de traducere a documentelor de lucru ale Parlamentului în limba rusă.

Autorii proiectului consideră că având în vedere că de la adoptarea Declarației de Independență au trecut mai mult de 27 de ani, „absolut toți reprezentanții minorităților naționale au avut timp să studieze și să posede limba statului suveran în care locuiesc, îndeosebi acei care candidează la funcția de deputat și urmează să reprezinte interesele cetățenilor R. Moldova”.

Totodată, liberalii afirmă că practica internațională stabilește mecanismul cunoașterii limbii oficiale pentru aleșii poporului la nivelul funcționării propriu-zise a legislativului. Deputații mai susțin că modificările propuse vor permite să fie economisite sume considerabile din bugetul statului (peste 1,5 milioane lei anual), generate din traducerile documentelor de lucru ale Parlamentului în limba rusă.