Strategia Militară (SM) şi Planul de acţiuni privind implementarea acesteia pentru anii 2018-2022 au fost aprobate astăzi în cadrul şedinţei de Guvern. Documentul a fost prezentat spre aprobare membrilor Cabinetului de Miniştri de ministrul Apărării, Eugen Sturza.