Fiecare delegație poate fi formată din maximum 5 persoane.