De altfel, la ultima vizită la Bruxelles, Premierul Pavel Filip a primit de la comisarul Ottinger cele două puncte esențiale pentru această deblocare de fonduri: ANI funcțională și reconfirmarea de către FNI a cursului acțiunii economice și încadrarea în criteriile și indicatorii de creștere prognozați.

E motivul pentru care am vrut să trecem prin patimile săvârșite de către ANI la nașterea sa și să înțelegem de ce în mai bine de un an de zile nu există o agenție funcțională. Ei bine iată cum stau lucrurile – nu căutăm vinovați nici nu pasăm un blam, doar relevăm faptele la zi, pentru istorie.

Consiliul a organizat 5 concursuri pentru funcțiile de președinte și vice-președinte ANI (3 pentru președinte și 2 pentru vice-președinte).

Primul concurs comun (președinte și vice-președinte) rezervat în perioada 10.04.2017 – 03.05.2017 pentru depunerea dosarelor de concurs (cu repunerea termenului de concurs urmare a reducerii zilelor lucrătoare din cauza calamităților naturale și sărbătorilor) a rezultat în 4 candidați (A.Donciu, V.Stratilă, L.Chișcă, T.Cîrnaț), dintre care: pentru funcția de președinte (2); pentru funcțiile de președinte şi vicepreședinte (1); pentru funcțiile de vicepreședinte şi președinte (1).

Conform prevederilor legale, Consiliul Național de Integritate format a solicitat, la data de 22 mai, avizul SIS, certificatul de integritate (CNA), certificatul de sancțiuni disciplinare. În repetate rînduri SIS a refuzat eliberarea avizului, Consiliul solicitînd interpretarea legii Parlamentului în acest sens. Avizul SIS privind candidații a parvenit la 31 iulie 2017. Mai bine de 4 luni pierdute(de lege nu mai vorbim, încât timp sunt legale satisfacerea solicitărilor petenților, ca să nu vorbim despre curtoazia inter-instituțională și interesul pentru soluționarea unei cauze blocante pentru fondurile necesare Republicii Moldova ca stat.

Al doilea concurs pentru funcția de președinte ANI a fost declarat la 31.08.2017 Consiliul Național de Integritate a hotărât prelungirea termenul depunerii dosarelor de concurs pe motivul că 3 dosare din 4 depuse nu au întrunit cerințele specificate de lege. La 21.09.2017 Consiliul a examinat admisibilitatea a 4 dosare depuse din partea acelorași candidați perfectate în conformitate cu legea. Pentru funcția de președinte au fost admiși doar 3 candidaţi: V.Strătilă, T.Cârnaţ şi L.Chişca. Consiliul a aprobat cererea L.Chișca de retragere din concurs pentru funcția de președinte ANI. Consiliul a anunțat concursul nou pentru funcția de vice-președinte ANI.

În perioada care a urmat, Consiliul a desfășurat proba scrisă și proba de interviu pentru funcția de președinte ANI, în acest sens elaborând 3 variante ale testului pentru proba scrisă. Urmare a examinării riscurilor profesionale de activitate a candidaților menționați, Consiliul a adoptat hotărîrea privind realizarea testului de poligraf pentru candidați. La 9.10.2017, Consiliul a hotărît neincluderea candidaților menționați în procedura de validare urmare concluziei raportului de nesusținere a testul comportamentului simulat.

A urmat cel de-al 3-lea concurs pentru funcția de președinte, desfășurat în urma anunțului publicat în Monitorul Oficial nr.360-363 din 13.10.2017. În concurs s-au înscris 3 candidați, R.Antoci. F.Talmaci și L.Chireoglo, care la 04.12.2017 au susținut proba scrisă, iar la data de 11.12.2017 proba de interviu. În baza hotărîrii privind evaluarea riscurilor, candidații la funcția de președinte ANI au susținut testul de poligraf.

În cadrul celui de-al al 2-lea concurs la funcția de vice-președinte, anunțat la 23.10.2017, Consiliul Național de Integritate – CNI a hotărât admiterea a 2 candidați: L.Chișca și F.Talmaci. Aceștia susținând proba scrisă (în baza testelor elaborate) și proba de interviu. După anunțarea rezultatelor pentru cele două probe, F.Talmaci a solicitat retragerea din concursul pentru vicepreședinte ANI. Astfel, susținerea testului comportamentului simulat s-a limitat la unicul candidat rămas în concurs. Rodica Antoci a susținut tersul la poligraf și a fost propusă pentru numirea în calitate de Președinte a ANI Președintelui Republicii Moldova.

În cadrul ședinței din 6.12.2017, prin Hotărârea nr. 10, membrii Consiliului de Integritate au validat rezultatul concursului la funcția de vicepreședinte al ANI. Unicul candidat rămas în cursă, L.Chișcă a fost declarat câștigător și este propus Președintelui Republicii Moldova pentru  numirea în funcția de vice-președinte ANI. Au trecut 8 luni de la pornirea procedurii.

Însă o instituție nu funcționează numai cu șefii. Pentru a putea deveni funcțională, ANI are nevoie de inspectori de integritate. E vorba despre principalii angajați care se ocupă efectivă de dosare. Deși există lege și se depun declarații de avere și interese, fără să existe cei care verifică efectiv aceste declarații, ANI rămâne nefuncțională. E ceea ce constatase și Comisia de Integritate acum o săptămână, la Bruxelles.

La 21 februarie 2018, Consiliul de Integritate a aprobat Regulamentul cu privire la concursul pentru suplinirea funcţiei de inspector de integritate. Regulamentul a fost publicat în monitorul oficial al RM, după traducere și avizare la Ministerul Justiției pe data de 6 aprilie 2018. Termenul pentru depunerea dosarelor a fost la data de 4 mai 2018.

Luni, 07 mai 2018, Direcția resurse umane și documentare a ANI a informat că au fost depuse mai mult de 40 de dosare, pentru suplinirea celor 9 funcții de inspectori de integritate, anunțate pentru concurs. Concursul urmează să se desfășoare, primii inspector să-și preia atribuțiile și să treacă la treabă. Apoi putem vorbi despre ANI funcțională, chiar dacă fără experiență și abia intrata în pâine.

Descrierea este simplistă. Nu am vorbit despre contestații de rezultate, despre tentativa de blocare a diferiților candidați, despre divergențe și rivalități, despre formule subtile de susținere sau nu a candidaților. Iar suma acestor calamități birocratice au costat deja un an de la începerea procesului, și amenință să mai dureze încă. Totul pentru o condiționalitate, să recunoaștem, banală, și care nu s-a oprit în protestul sau rezistența celor vizați de a se conforma, ci în capacitatea administrativă redusă și regulile greoaie pentru aplicarea acestor prevederi.

Azi, de la ora 16, urma să aibă loc ședința publică a CNI. Cu participarea, firească, a președintelui și vicepreședintelui ANI. Cred că, dincolo de această descriere succintă, ar fi util ca un raport real și strict asupra termenelor, legilor, întârzierilor și blocajelor să fie prezentat către CNI. Doar astfel vor putea fi prevenite situațiile anterioare, atunci când sunt posibile aceste reprize de acțiuni pur birocratice și amânări. În plus, un program rezonabil și realist privind perspectivele intrării în funcțiune definitivă a instituției ar fi util. Chiar și numai pentru că blochează fonduri, chiar și numai pentru că transparența instituțională reclamă necesitatea fermă de a angaja încheierea procedurilor pentru funcționarea deplină a ANI.

Sursa: deschide.md