• Bucuresti 5º C
  Baia Mare 4º C
  Brasov 3º C
  Cluj-Napoca 3º C
  Constanta 5º C
  Craiova 9º C
  Galati 4º C
  Iasi 4º C
  Suceava 4º C
  Timisoara 8º C
 • 1 EUR = 4.6480 LEI
  1 USD = 4.0896 LEI
  1 GBP = 5.2128 LEI
  1 CHF = 4.1136 LEI
  1 HUF = 1.4389 LEI
  1 BGN = 2.3765 LEI
  1 JPY = 3.6246 LEI
 • Login
CELE MAI NOI | CELE MAI VIZIONATE | JURNALE
Ultimele stiri:  
= JURNALE =

De la recunoașterea și asumarea problemelor la găsirea și aplicarea celor mai bune soluții

04 Decembrie, 07:40

Pentru zonele cu probleme multiple (locuire, educație, sănătate, muncă) nu există soluții magice, oricât de mult ne-am dori acest lucru. Mai mult, existența acestora nu este un fenomen izolat, și alte state europene se confruntă cu acest gen de probleme.

GAL S3 intalnire publica Valsanesti Conferinta inchidere GAL S3 Conf inchidere GAL S3

Tocmai de aceea, Uniunea Europeană a pus în funcțiune un instrument prin care direcționează fondurile destinate comunităților în perioada următoare, până în 2020. Este vorba despre un program esențial pentru mediul rural dar și pentru orașele sau sectoarele cu populație de peste 20.000 de locuitori.

Reunind companii, autorităţi locale, asociații și persoane relevante din comunitate, Grupurile de Acțiune Locală pot depista problemele comunităţilor şi orienta banii europeni către rezolvarea acestora. Ceea ce este important de spus, este faptul că tot ce realizează aceste Grupuri de Acțiune Locală (GAL) respectă principiul implicării tuturor actorilor interesați de dezvoltarea zonei pe care o reprezintă (afaceri, societate civilă, comunitate, instituții publice). Strategia de Dezvoltare Locală – cea mai importantă dintre misiunile unui GAL - clarifică pe termen mediu şi lung care sunt direcţiile şi domeniile în care se poate dezvolta o comunitate.

Astfel, problemele cu care se confruntă o comunitate marginalizată sunt soluționate printr-o abordare integrată, creând punți între diferite tipuri de investiții (în infrastructură, în capital uman, etc.). În felul acesta, bazându-se pe o strategie de tip participativ, aceste Strategii de Dezvoltare Locală prin abordarea DLRC sunt gestionate de comunitate prin intermediul Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) și se concentrează pe integrarea zonelor urbane marginalizate (ZUM).

Acest proces de durată a început odată cu înființarea GAL Sector 3 (Grupul de Acțiune Locală Sector 3), în cadrul proiectului „GAL Sector 3 – Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală”, care se încheie pe 4 decembrie. Parteneriatul inițial, între patru entități, s-a dezvoltat pe parcursul proiectului, GAL Sector 3 având acum în componența sa 11 membri, după cum urmează:

MEMBRI FONDATORI:

 • Primăria Sectorului 3 al Municipiului București
 • Asociația Educ, reprezentant al societății civile
 • S.C. INTRATEST S.A., reprezentant al sectorului privat
 • Constantin Dobre, reprezentant al comunității

ALȚI REPREZENTANȚI AI SOCIETĂȚII CIVILE:

Asociația pentru Incluziune Socială ”Proetnica”

ALȚI REPREZENTANȚI AI SECTORULUI PRIVAT:

 • CELTA ART SRL
 • GE-COST 2001 SRL
 • MEDICAL EVA SRL

ALTE PERSOANE FIZICE – reprezentanți ai comunității:

 • Cornelia Zamfirescu, directorul Școlii Gimnaziale nr 47, Sector 3, București
 • Vasile Botea, directorul Școlii Gimnaziale nr. 55, Sector 3, București
 • Adrian Păleanu, președintele Asociației de locatari Bulevardul Basarabia numărul 245.

În sprijinul parteneriatului local generat în Sectorul 3 au venit și instituții publice care vor să se implice în îmbunătățirea condițiilor de viață pentru locuitorii cartierului Faur-Republica/23 August:

 • Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București (DGASMB)

 • Poliția Locală a Municipiului București (PLMB)

 • Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM)

 • Institutul Național de Statistică (INS)

 • Ministerul Sănătății (MS)

Un alt obiectiv al acestui proiect, respectiv consultarea comunității și a mediului de afaceri, a fost realizat prin întâlniri succesive cu reprezentanți ai firmelor, cu lideri informali, oameni relevanți sau simpli cetățeni din zonele considerate vulnerabile.

Problemele identificate de aceștia pe parcursul acestor întâlniri sunt:

 • Șomajul crescut, numărul mare al persoanelor necalificate;

 • Interesul redus pentru demararea de afaceri raportat la potențialul zonei, pondererea crescută a muncii la negru cu efecte negative asupra pieței muncii și economiei locale;

 • Starea deficitară de sănătate determinată de costurile ridicate, absența unor centre în apropiere (dispensar, cabinet, medic de familie, spital);

 • Condițiile improprii de locuit;

 • Lipsa actelor de proprietate;

 • Participarea redusă a elevilor la educație (absenteism, părăsirea timpurie a școlii, insuficiente materiale educaționale astfel încât mediul să devină atractiv);

 • Discriminarea și excluziunea socială.

Rezultatul acestor întâlniri dar și numeroase vizite pe teren ale unor specialiști au stat la baza delimitării zonelor urbane marginalizate (ZUM) și a elaborării unei Strategii de Dezvoltare Locală (care reunește Analiza de nevoi, Studiul de referință și Lista indicativă de intervenții). Astfel, în zona Faur-Republica/23 August au fost identificate Zonele Urbane Marginalizate. Lipsa veniturilor, lipsa unui spațiu adecvat locuirii, a accesului la servicii juridice, lipsa unui loc de muncă sunt cele mai importante probleme cu care se confruntă locuitorii din teritoriul vizat de Strategia de Dezvoltare Locală. Ceea ce au în comun toate aceste zone marginalizate identificate, este faptul că locuitorii de aici își doresc o îmbunătățire a calității vieții lor.

Conform SDL, intervențiile necesare în zona FaurRepublica/23 August sunt:

 • Condiții mai bune de locuire (construire/reabilitare/modernizarea locuinţelor sociale)

 • Amenajarea spațiului urban degradat (construire/reabilitare/modernizare de clădiri pentru a găzdui diferite activități sociale, comunitare, culturale, agrement și sport etc.);

 • Sprijin pentru creşterea accesului și participării la educaţia timpurie/ învățământ primar și secundar şi reducerea părăsirii timpurii a școlii;

 • Sprijinirea dezvoltării/ furnizării de servicii sociale/ furnizarea de servicii în cadrul centrelor comunitare integrate medicosociale;

 • Realizarea infrastructurii de sănătate, servicii sociale - reabilitare/modernizare a centrelor comunitare integrate;

 • Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii, precum și pentru participarea la programe de ucenicie și stagii;

 • Realizarea infrastructurii de educaţie - construire/reabilitare/modernizare de unităţi de învăţământ preuniversitar (creşe, grădiniţe, şcoli primare, şcoli gimnaziale etc.);

 • Furnizarea de servicii integrate pentru copii, tineri, adulți/ părinți etc ce se pot derula prin operaționalizarea unui Centru Comunitar Intergat (CCI);

 • Crearea/ reabilitarea/ modernizarea spațiilor publice urbane - străzi nemodernizate, inclusiv reabilitarea/ modernizarea utilităților publice, zone verzi neamenajate, terenuri abandonate, zone pietonale și comerciale, etc.;

 • Asistență juridică pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de stare civilă (acolo unde este cazul), de obținere a drepturilor de asistență socială (beneficii de asistență/servicii sociale;

 • Campanii de informare şi conştientizare/ acţiuni specifice în domeniul combaterii discriminării (în special cele ce vizează desegregarea școlară și cea legată de locuire), precum și pentru implicarea activă/ voluntariatul membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea;

 • Susţinerea antreprenoriatului în cadrul comunităţii, inclusiv a ocupării pe cont propriu, în vederea creării de noi locuri de muncă;

Pe lângă lista de intervenții necesare în zona vizată, Strategia de Dezvoltare Locală cuprinde și o serie de recomandări, un mod de abordare pe viitor și de direcționare a fondurilor pentru îmbunătățirea vieții oamenilor de aici.

Proiectul „GAL Sector 3 – Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală” a ajuns la final, însă pentru GAL S3 de-abia de acum încolo încep provocările. Dacă această strategie, depusă spre evaluare, va primi finanțare europeană, acțiunile menite să ducă la reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea Faur-Republica/23 August vor fi implementate în limita a 4 milioane de euro, bani care urmează să fie investiți în infrastructură și capital uman (promovarea măsurilor integrate pentru educație, crearea de locuri de muncă, stimularea antreprenoriatului, generarea de beneficii socio-medicale, îmbunătățirea condițiilor de locuit pentru persoanele în risc de sărăcie, combaterea efectelor discriminării și segregării rasiale, susținerea drepturilor fundamentale ale cetățenilor și creșterea gradului de integrare socială pentru persoanele aflate în risc de excluziune socială).

Prin obiectivele, modul de abordare și componența sa, GAL Sector 3 generează oportunități pentru comunitatea Faur-Republica/23 August, promovând un model de dezvoltare socială bazat pe incluziune, șanse egale, solidaritate, dar mai ales pentru că pune accent pe oameni, pe valoarea acestora ca resursă de la care trebuie să pornească dezvoltarea sustenabilă în viitor.

GAL Sector 3 este o organizație nonguvernamentală născută în cadrul proiectului „GAL Sector 3 – Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală” (SMIS 112085), derulat în perioada 1 septembrie – 4 decembrie 2017. Proiectul este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și are o valoare totală de 227.234,09 lei. Beneficiarul proiectului este Primăria Sectorului 3 al Municipiului București, iar partenerii acestuia sunt S.C. INTRATEST S.A. și Asociația Educ. Proiectul a fost depus în cadrul Axei prioritare Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Componenta 1 Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală - orașe/municipii cu populație de peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma.

Cu echipa GAL Sector 3 puteți lua legătura pe adresa de e-mail galsector3@gmail.com.

 • Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 • Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

Daca ti-a placut articolul, urmareste agentia de stiri rnews.ro pe facebook
Alte articole: