Cazul a ajuns la CSJ după ce, în 2016, Adunarea Populară a Găgăuziei a aprobat o Hotărâre prin care a fost adoptată o Lege a învăţământului din UTA Găgăuzia, lege separată de Legea Învățământului din Republica Moldova.

Ministerul Educației, nefiind de acord, a atacat în instanță această Hotărâre dubioasă, motivând că documentul vine în contradicţie cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova şi, în special, cu ale legislaţiei naţionale, care formează cadrul juridic al Educaţiei.

Mai mult ca atât, reclamantul a invocat şi ilegalitatea actului administrativ, contestat ca fiind emis cu încălcarea competenţei. Or, conform art. 60 alin. (1) din Constituţie, Parlamentul este organul reprezentativ suprem al Republicii Moldova şi unica autoritate legislativă a statului.

În cele din urmă, prin Hotărârea din 1 decembrie 2017 a Judecătoriei Comrat, sediul Ceadîr-Lunga, acţiunea a fost admisă şi s-a anulat Hotărârea respectivă.

Prin decizia din 8 februarie 2018 a Curţii de Apel Comrat, au fost admise apelurile declarate de Adunarea Populară a Găgăuziei şi Direcţia generală învăţământ a UTA Găgăuzia. Astfel a fost casată decizia primei instanțe și emisă o hotărâre nouă de respingere a acţiunii, ca fiind neîntemeiată.

În Decizia judecătorilor de la CSJ se mai spune că „Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării a menționat că este neclară concluzia instanţei de apel de la Comrat precum că Legea învăţământului UTA Găgăuzia nu contravine Constituţiei, deoarece, în mare parte, articolele din Legea menţionată, evident, sunt în contradicţie cu prevederile Constituţiei, Codului educaţiei şi cu alte acte legislative şi normative ale Republicii Moldova”.

În cele din urmă, cazul a ajuns la CSJ, unde magistrații a admis recursul declarat de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova. Astfel instanța a casat deciziile celor două instanțe și a emis o nouă Hotărâre: „Se anulează Hotărârea Adunării Populare a Găgăuziei nr. 474-XXXII/V din 28 aprilie 2016, prin care a fost aprobată Legea învăţământului UTA Găgăuzia nr. 68- XXXII/V din 28 aprilie 2016, ca ilegală în fond, fiind emisă contrar prevederilor legii”.

Vezi decizia integrală mai jos: