Proiectul european a fost întotdeauna rezultatul unei viziuni, al unor vizionari, al unor lideri de excepție, capabili să convingă statele europene, pe propriii concetățeni și să dirijeze spre o realitate plăsmuită din imagini și aspirații, bazată pe principii și valori comune, cu largă respirație etică. De unde și valența idealistă a unui asemenea proiect, dar și crearea de așteptări și speranțe nemăsurate.