Datoria externă brută a Republicii Moldova s-a majorat față de începutul anului cu 3,4% în valoare nominală, dar a scăzut cu 8% relativ la PIB. Astfel, la sfârșitul lunii septembrie 2018, ea a înregistrat 7,19 miliarde de dolari, ceea ce constituie 64,8% raportat la PIB.