24 ianuarie 1859 este data la care a avut loc Mica Unire. Unirea Principatelor Române, sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza. Mica Unire de la 1859 a fost primul pas important pe calea înfăptuirii statului național unitar român.